WERKWIJZE

Zien, beleven en bewegen

Zien beleven en bewegen gaat over het ontwikkelen van een nieuw paradigma en organisatiemodel. We gaan van ego, voorspellen en beheersen naar innerlijk, aanvoelen en inspelen. Van hiërarchie naar netwerk organiseren. We geloven in een organisatie als een levend systeem, bestaande uit mensen die zelf organiserend vermogen hebben.

Sleutelwoorden in de beweging die we met elkaar in gang zetten zijn: gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid. Bij onze manier van werken draait het om vertrouwen, leren ontwikkelen en groeien.

Zien
Jouw team, context en uitdaging scherp. 

Het begint met creëren van bewustzijn. We staan stil bij de denkbeelden en de werkwijze in de organisatie. We onderzoeken hoe deze gewoontes de manier van denken en doen bepalen. Het inzicht dat ons handelen geconditioneerd is door gewoontes geeft de kans om te veranderen. We beseffen dat we een keuze hebben om zaken anders te doen.

Laat me zien! →

Zien & beleven
Ervaar gezamenlijke waarden en ambities. 

Naast bewustwording (pakket 1) gaan we het ook ervaren. We zoeken uit waar we van zijn (waarden) en wat we in de toekomt willen zijn en betekenen (ambitie). De gedeelde ervaring is zo krachtig dat als we de nabije toekomst hebben gezien en ervaren, de weg ernaar toe een stuk makkelijker en logischer wordt. Het lijkt of weerstanden om te veranderen minder (heftig) zijn en eenvoudiger zijn op te lossen.

Laat me zien! →

Zien, beleven & bewegen
Zet de koers in die voor je ligt . 

Na bewustwording en ontdekken en ervaren waar we van zijn (waarden) en wat willen we zijn (ambitie) is het zaak deze transformatie op gang te houden. Een expert met ‘t juiste voorbeeld gedrag (cultuurdrager) en leiderschap kan de mensen meenemen in de transformatie naar de gedroomde toekomst.

Laat me zien! →

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor onze inspiratiemail met tips,
ervaringsverhalenen aanbiedingen over future proof organiseren

Voornaam

E-mailadresinfo@gemeentebewegers.nl
06 104 493 70 (Marieke van der Meché)