Belevingssessies.

Alle gemeenten staan in meer of mindere maten voor dezelfde opgave. De ene gemeente gaat sneller dan de ander. Geen situatie is hetzelfde maar je kunt wel van elkaar leren.

Afgelopen jaren hebben we tientallen belevingssessies georganiseerd. De persoon waar we mee in gesprek gaan is iemand die we graag podium geven omdat hij zij iets op een vernieuwende manier heeft aangepakt en daar bovendien succes mee geboekt heeft.

Kopiëren kan niet meer, blauwdrukken bestaan niet meer maar we kunnen ons wel laten inspireren dat het ook anders kan, dat het vaak gaat om gewoon doen en uit proberen. Daar over horen geeft moed en inspiratie om zelf ook stappen te gaan nemen, is onze ervaring.

Eerdere belevingssessies hebben we gedaan met:

  • Wim van Twuijver, Gemeentesecretaris gemeente Alkmaar
  • Jan van Ginkel, destijds Gemeente secretaris van Schiedam
  • Johan de Jager, Gemeente Bodegraven Reeuwijk, gehouden bij gemeente Amsterdam
  • Kim Putter, Directielid - Kwartiermaker ambtelijke samenvoeging Hoogeveen/De Wolden Sociaal Domein, gehouden bij gemeente Haarlem
  • Claire Vlug, Bestuurder Jeugdbescherming Regio Amsterdam
  • Willem van den Berg, Gemeentesecretaris, destijds van Gemeente Heemstede
  • Han van Geel, Gemeente Zutphen
  • Cees Zwart, professor, Raadgever en inspirator

Zie de agenda voor de komende activiteiten:

Voor mij was het een inspirerende en waardevolle bijeenkomst. Een volgende keer weer van de partij.

Artto Brakkee , Afdelingshoofd bij Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek

Met genoegen kijk ik terug op de Gemeentebelevingsdag. De (mid-)dag heeft mij aan het denken gezet en heeft mij geïnspireerd.

Vooral de gesprekken met collega’s over verschillende onderwerpen/stellingen en de presentatie van de futuroloog brachten mij verrassende inzichten en hebben mij aan het denken gezet.

Momenteel ontwikkel ik als projectleider in Lisse, samen met de gehele organisatie, een visie op de Dienstverlening@2020 en een aantal ontwikkelingen, dat tijdens de bijeenkomst is benoemd, spelen een rol in de visie.

Kortom, ik vond het een boeiende en inspirerende bijeenkomst!

Annelie Jonquiere , Gemeente Lisse, strategisch adviseur

De gemeentebelevingsdag sluit goed aan bij het gevoel van leidinggevenden, er moet iets gebeuren. Door het stellen van vragen, in elkaars schoenen te staan, actie vs loslaten, we hebben het allemaal ondergaan. Gemeenten zitten vaak nog in eigen schil opgesloten. Het is belangrijk om elkaar te spiegelen. Door de ontmoeting met andere gemeenten wordt dit mogelijk gemaakt. Gemeenten willen graag de gewenste verandering zelf oppakken, gemeentebeleving sluit hier goed bij aan en geeft je een mooie aanzet. Er zaten concrete elementen in die je praktisch kan toepassen. Concept is nuttig en slim. De vraag is hoe verder uit te bouwen?

Paul Koetsier , Gemeente Castricum, afdelingsmanager ontwikkeling

Het op intuïtie en onbezonnen opdoen van een ervaring. Ik had het gevoel dat de ervaring aansprak op mijn intrinsieke interesses en motivatie, omdat ik probeerde zonder verwachting of beeldvorming het moment in te gaan.

Deelnemer

Bewustwording, iedereen zwermen, belangrijk dat dat door dringt. We hebben tools/handreiking gekregen om mee verder te gaan, hoe daar mee om te gaan.

We zijn met z’n vijven gekomen. Grootste meerwaarde van de dag is los van de waan van de dag te komen. Tijd hebben om te reflecteren op de organisatie. Verhaal van de futuroloog Peter van der Wel was geweldig!

Jolanda van Dijk , Gemeente Lelystad, concern controller

Namens de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (OFGV) ook mogen aanhaken bij de Gemeentebeleving 2 en zeer zin- en waardevolle gesprekken en discussies in een open space constructie mogen voeren. Op superlocatie geregeld, bedankt voor alle topsuggesties!

Gertjan Bouwhuis , Teamleider Vergunningen bij Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek

De Gemeentebeleving is erg positief blijven hangen. Ook onze teamleiders over verteld. Verhaal Peter van der Wel was een echte eye opener: 20 jaar terug kijken, 20 jaar vooruit. Uitwisseling met andere gemeente werkt goed. In ons geval met gemeente Stichtse Vecht. Dit heeft ook echt gevolg gekregen. De wandeling tussendoor was een mooi moment voor gesprek. Maar ook vanuit de inhoud leuk en leerzaam.

Erik Lukassen , Gemeente Leudal, directeur dienstverlening

Je moest echt aan de slag als werknemer van zijn bedrijf, hierdoor werd je totaal uit je comfortzone gehaald en leerde je om ondernemend te denken en handelen. In mijn ogen een aanrader voor iedere ambtenaar.

Deelnemer

Ik vond het een prettige bijeenkomst. Het c-fordt werkt goed als locatie. De kou, het aardse, het kale … én vol echte goeie verhalen en authentieke verbindingen. Systemisch gezien (vanuit mijn ervaring met opstellingen) heel goed om juist vanaf die plaats naar de toekomst te kijken. Zo rijk aan verhalen en authentieke verbindingen met historie.

Roel Simons , Journaal van de Toekomst

Het was een inspirerende dag en leidt in onze regio tot meer binding. Ook heel goed om met z’n vijven (met een mix vanuit de organisatie) een keer uit de waan van de dag te zijn. Daar neem je meestal niet de tijd voor. Bovendien de gemeentesecretaris van gemeente Bloemendaal en Heemstede ontmoet, erg fijne bijkomstigheid, zeker voor mijn rol voor de regio.

Ook heeft de gemeentebelevingsdag geleid tot de organisatie voor een eigen ‘verwondertraject’ voor Stadszaken Haarlem. Voor 200 man: opzet technologische ontwikkelingen, zwermen (oude hiërarchie kan niet meer), ontmoeting en nieuwe manieren van werken. Met als doel medewerkers laten beseffen dat oude structuren niet meer werken. Dit idee sluimerde al maar is door de gemeente belevingsdag in actie om gezet.

Steef de Looze , Gemeente Haarlem, secretaris PRES metropool regio Amsterdam

Interessant!

Was heerlijke ochtend Marieke; goed gezelschap, prachtige locatie, interessant onderwerp, inspirerende creatieve playground en lekkere versnaperingen. Wat wil een mens nog meer op zijn vrije vrijdagochtend. Wat mij betreft tot de volgende Gemeentebewegers belevingssessie!

Pien Chrispijn

Het was een belevingssessie die stof tot nadenken geeft

Het was een belevingssessie die stof tot nadenken geeft. Precies waarom ik mijn relatie Marieke van der Meché van Gemeentebewegers aanbood om hier een dag verslag te leggen middels een blog. Ze werkt met de inspirerende koplopers in de publieke sector en daar hangt een goede energie. Ik heb inzicht opgedaan op een terrein dat normaal niet in mijn scope ligt en daarnaast heb ik netwerk opgebouwd. Ik heb geleerd en een dag niet geleerd is een dag niet geleefd!

Jan Fokke Oosterhof