Agenda.

Sessie: ‘Uit de waan – in de lead’

Dialoogsessie, Inspiratiesessie

We zijn druk, druk, druk. Iedereen kent het gevoel geleefd te worden. Kan het anders? En hoe kun je hieraan ontsnappen en zelf weer in de lead komen? In de spil van het rad of het hart van de orkaan, waar je stevig staat en zelf je koers bepaald. We nemen je mee naar een

Lees meer

Inspiratiesessie: De logica van de straat | 6 april 10.00u

Inspiratiesessie

In de media en in de vakliteratuur over het sociaal domein wordt steeds vaker gesproken over de kloof in de samenleving tussen arm en rijk, gezond en ongezond en de negatieve impact hiervan op onze samenleving. Er is iets anders nodig om deze vraagstukken het hoofd te bieden. Zo veel is duidelijk. Begrippen die in

Lees meer

Inspiratiecongres: ‘Binnen Leeft’ | 20 april

Inspiratiesessie

Op 20 april organiseert Kleine ingrepen, Mooie gevolgen (KIMG) het inspiratiecongres ‘Binnen Leeft’. Centraal staat gedragsverandering, als professionals en vrijwilligers willen we (tijdelijk) kwetsbare mensen een steuntje in de rug geven. Gedragsverandering speelt daarbij een belangrijke rol. Het vraagt ook om een spiegelbeeld: wij kunnen allemaal (tijdelijk) kwetsbaar worden! Als wij ons inzetten voor de

Lees meer

Webinar “Het geheim van effectieve burgerparticipatie”. | 24 mei 9.30 uur

Inspiratiesessie

Aankomende sessies: Woensdag 24 mei, 6 september en 22 november. Gemeenten en hun netwerkpartners zetten sterk in op burgerparticipatie. Het is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. En toch blijkt succesvolle burgerparticipatie in de praktijk bijzonder lastig. Sterker, het vertrouwen van burgers in overheden lijkt tot een dieptepunt gedaald. Evert Jan van Hasselt neemt je mee in de

Lees meer

Masterclass “Samenwerken met de samenleving” op 29 juni

“Samenwerken met de samenleving”Masterclass, 1 dagdeel, op een nader te bepalen locatie op een centrale plek in Nederland. Deze masterclass kan ook intern gegeven worden, neem contact op voor meer informatie.    Gemeenten werken met veel partijen samen. Eén partij blijft daar echter bij achter: de samenleving. Er zit enorme power in de samenleving. Door daarmee te

Lees meer

Koplopers Netwerk

Inspiratiesessie

In opmaat naar het volgende Koplopers Netwerk organiseren Evert Jan van Hasselt en Marieke gesprekken met formele en informele leiders van de toekomst. In het Koplopers Netwerk komen deze nieuwe leiders samen, om over gemeentegrenzen heen, met elkaar aan de slag gaan met de complexe opgaven die ons te doen staan. Waarom? Omdat dit juist nu

Lees meer

Blijf op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte

 

dit veld niet invullen s.v.p.