Koplopers gezocht: doe mee met de City Deal Community-up werken

Ons doel met deze City Deal is om manieren te vinden om gezamenlijk de schouders te zetten onder complexe maatschappelijke opgaven. De City Deal is een manier om gemeenten die zien dat dit nodig is, te verbinden en gezamenlijk naar manieren te zoeken om dit vorm te geven. De beweging is van werken voor naar werken met de samenleving. Het gaat over het verbinden van koplopers om van en met elkaar te leren en zo met elkaar verder te komen.

We zijn op zoek naar koplopers die op een geheel eigenwijze al bezig zijn met deze beweging. Mensen die er belang bij hebben om deze beweging verder te brengen en zich hiervoor willen inzetten. Door met een groep gelijkgestemden op pad te gaan, die ook met veel ambitie en voortvarendheid aan de slag zijn, gaat er een grotere beweging ontstaan. En hoeven we wat minder in ons eentje te ‘ploeteren’… :-).

De City Deal Community-up werken – een eerste schets

Van werken vóór de samenleving naar werken mét de samenleving

Vraagstukken in het gemeentelijk domein worden steeds complexer. Om deze effectief aan te vliegen is inbreng van zowel gemeenten als de samenleving zelf nodig. Decennia van werken vóór de samenleving heeft echter gezorgd voor polarisatie in de relatie tussen gemeente en samenleving. Steeds vaker zijn gemeenten en hun samenleving tegenover elkaar komen te staan. Deze City Deal heeft tot doel om dat te doorbreken en te zorgen dat gemeenten en de samenleving hun handen ineen slaan en gezamenlijk vraagstukken aanvliegen.

Top-down

Organisaties in het gemeentelijk domein zijn gewend om top-down te opereren. Op basis van expertise binnen die organisaties worden oplossingen ontwikkeld, die vervolgens aan de samenleving worden aangeboden of opgelegd. Het probleem daarbij is dat de expertise die in de samenleving aanwezig is – bijvoorbeeld ten aanzien van de leefomgeving – niet wordt benut. Vraagstukken zijn tegenwoordig dermate complex geworden, dat deze expertise onontbeerlijk is.

Bottom-up

In een poging om de samenleving actief te betrekken, wordt steeds vaker ingezet op bottom-up werken. Daarbij gaat de samenleving zelf aan de slag en kan haar expertise effectief inzetten. Nadeel daarbij is echter dat de expertise die organisaties meebrengen, niet meer benut wordt. De rol van organisaties blijft doorgaans beperkt tot faciliteren van het proces. Als gevolg daarvan blijven ze naast de bottom-up trajecten met hun top-down benadering actief, wat in de praktijk vaak tot fricties leidt.

Community-up

De oplossing zit in het overstappen van óf-óf naar én-én. De expertise wordt van beide kanten ingezet. Organisaties en de samenleving ontwikkelen samen plannen en voeren die ook samen uit. Dit wordt wel community-up genoemd. Op basis van gelijkwaardigheid ontdekken alle partijen in een co-creatieproces hoe hun perspectieven elkaar versterken en hoe iedere partij een stukje van de totaalpuzzel kan invullen.

Fundamenteel andere manier van werken

Voor community-up werken is een fundamenteel andere manier van werken nodig. Veel processen binnen gemeenten zijn gebaseerd op debat, terwijl voor co-creatie dialoog nodig is. Openstaan voor elkaars ideeën en die verbinden. Dat vereist een gelijkwaardige opstelling.

Daarnaast zijn veel processen gericht op grip houden. Er wordt een koers uitgezet, waarna alles erop gericht is die koers vast te houden. Co-creatie vereist loslaten en ruimte geven voor het op andere manieren bereiken van gemeenschappelijke doelen.

Essentieel is gelijkwaardigheid tussen alle betrokken partijen en vertrouwen in elkaar dat afspraken worden nagekomen. Het doel van de City Deal Community-up werken is om daar best-practices voor te ontwikkelen en die beschikbaar te maken voor de gehele gemeentelijke sector.

Meer informatie? Bekijk de Factsheet Agenda Stad.

Sessie

Begin november hebben we een goede eerste sessie over City Deal Community Up gehad, en een goede stap voorwaarts! Wil je de opname terugkijken? Dat kan via deze link. Wachtwoord: 68*s8Tcv

Wil je op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen, een online omgeving en toekomstige sessies, schrijf je dan in via onderstaand formulier.

City Deal Community up werken

Op de hoogte blijven van City Deal Community-up werken?

Meld je aan via onderstaand formulier en zodra de nieuwe datum bekend is, hoor je van ons.

Ja, hou mij op de hoogte

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.