Koplopers Netwerk.

‘Koplopers doen het anders als het beter kan…’

We zien het helemaal voor ons: een landelijk netwerk van voortrekkers, van professionals die de urgentie voelen om dingen anders te doen, die over gemeentegrenzen heen elkaar vinden om kennis te delen, actief met elkaar aan de slag gaan met actuele thema’s, op een experimenterende manier.

Dit allemaal gefaciliteerd door een inspirator/facilitator die op een organische manier, elke keer weer kijkend wat nodig is, waarde toevoegt. Het Koplopers Netwerk als een ontwikkelplatform voor transformatie en innovatie, een plek om gelijkgestemden te ontmoeten, om uit de waan van de dag te stappen en weer met een frisse blik en opgeladen gevoel vandaan te gaan.

Waarom?

Omdat wij geloven dat een transitie alleen succesvol kan zijn als deze van binnenuit komt, vanuit de mensen zelf. We geloven in een organisatie als een levend systeem, bestaande uit mensen die zelf organiserend vermogen hebben. Het oude ‘ego-systeem’ en de top down benadering blijkt niet te werken. Wij geloven dat deze tijd meer vraagt om innerlijk aanvoelen en inspelen op dat wat nodig is, op een organische manier. Van hiërarchie naar netwerk organiseren. Waarbij het gaat om:
gelijkwaardigheid, eigenaarschap, verbondenheid, vertrouwen, ontwikkelen en groeien.

Anders?

Dit netwerk is opgezet voor mensen die met meer gemak en plezier willen omgaan met de alsmaar veranderende, groter en complexer wordende realiteit van de gemeentelijke organisatie. En die naar alternatieven zoeken voor de klassieke manieren van leiden, (samen)werken en veranderen.

Hoe doe je dat terwijl je toch effectief blijft binnen de bestaande opvattingen over werk, mens en maatschappij? Hoe vervul je daarin de rol van trekker? Inmiddels is duidelijk wat niet werkt, dus blijft er maar één optie over: het écht anders aanpakken. Anders durven zijn én doen en je met plezier begeven op ongebaande en veranderende paden. Wat ons betreft raakt dat de definitie van ‘koploper’.

Andere benadering

Er zijn tegenwoordig allerlei factoren die druk op een (verander)opgave uitoefenen. Zoals tijd, geld, belangen, onzekerheid of complexiteit. Dat leidt er nogal eens toe dat de symptomen van een situatie worden aangepakt in plaats van de oorzaken. Zodat een situatie voortduurt, verergert of zich blijft herhalen. Duurzame veranderingen en ontwikkelingen zijn gebaseerd op het gehele systeem en houden rekening met de relevante realiteiten en de contexten. Alles beweegt immers in samenhang en onder invloed van elkaar. We gaan ontdekken hoe dat werkt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Andere werkwijze

Er zijn talloze modellen en methoden die de beste weg naar verandering of ontwikkeling claimen. Het ene moment is dat model trending, vervolgens weer die methode. Wetenschap wordt langzaam een geloof. We laten zien wat de waarde en (uit)werking daarvan is hoe het anders kan. Anders in de zin dat we ontdekken hoe je een opgave, probleem of uitdaging in een team of organisatie generiek kunt aanpakken. Waardoor de betrokkenen verenigd worden in een gedragen werkwijze die als licht, vriendelijk en laagdrempelig wordt ervaren.

Andere perspectieven

Soms is er voor een situatie geen oplossing nodig, simpelweg omdat er eigenlijk geen probleem is. Oplossingen creëren dan juist problemen, terwijl een ander perspectief de situatie al zou helpen. We gaan leren hoe je problematiseren kunt voorkomen en tot de kern van een situatie kunt doordringen. Zo wordt het toenemende silo- en risico denken beteugeld en wordt samenwerking weer een actief onderdeel van de cultuur.

Anders leren

We leren van en met elkaar. Waar mogelijk werken we samen in het toepassen we van de inzichten en resultaten, over gemeentegrenzen heen. Dit is de kracht van het netwerk.

Andere deelnemers

Koplopers bewegen regelmatig tegen de stroom in. Dat is wat we doen ook in dit netwerk. Want je doet vooral mee om bij te dragen, in de wetenschap dat je daardoor zelf niets tekort komt. Het belangrijkste is dat je bereid bent jezelf en jouw situatie te onderzoeken.

Iets voor jou?

  • Ben je op zoek naar alternatieven voor de klassieke manieren van leiden, samenwerken, organiseren en veranderen?
  • Ervaar je de grenzen van de huidige opvattingen als een beperking?
  • Wil je weten hoe je in het huidige maatschappelijke krachtenveld je bijdrage kunt leveren?
  • Wil je leren hoe je vastzittende processen in beweging kunt krijgen en scheve verhoudingen in balans kunt brengen?
  • Wil je leren in staat te zijn om met kritieke, onzekere of complexe situaties om te gaan?
  • Wil je jouw eigenheid in jouw rol als koploper ontdekken of versterken?
  • Wil je duurzaam samenwerken met gelijkgestemden?
  • Heb je voornamelijk met ‘ja’ geantwoord dan is het Gemeentebewegers Koplopers Netwerk echt iets voor jou!

Aanvullende informatie

Jaarlijks organiseren we 8 netwerkbijeenkomsten, ongeveer 1 keer per 2 maanden. Je lidmaatschap ga je aan voor een jaar, daarna kun je uiteraard je lidmaatschap verlengen.

De opzet van de sessies is zoals hierboven uitgelegd, waarbij alles is gebaseerd op praktische inbreng van de deelnemers. Daaraan voegen we kennis toe en oefenen we vaardigheden die nodig zijn. Elke bijeenkomst wordt op een professionele manier gefaciliteerd zodat we met elkaar er het maximale uithalen.

Programma

In plaats van een vaststaand programma hebben we een aanpak die erop is gericht de deelnemers in staat te stellen te doen wat nodig en mogelijk is.

Deelnemers: We streven naar maximaal 12 deelnemers per netwerk. Genoeg om van en met elkaar te leren en persoonlijke aandacht te kunnen geven.

Deelname: Deelname aan dit netwerk houdt wellicht ook in dat je deelneemt in de opgaven van andere deelnemers. Zoveel mensen, zoveel talenten, waardoor een netwerk ontstaat dat meer kan dan de som van de individuele deelnemers.

Begeleiding: De inspirators, facilitators, de mede-deelnemers en andere Gemeentebewegers zijn buiten het netwerk om beschikbaar om je bij te staan in de praktijk. Persoonlijk of in jouw team of organisatie, met advies en/of begeleiding.

Olievlek: We willen een olievlek teweeg brengen in Nederland! Met andere woorden het is onze doelstelling om landelijk meerdere netwerken op te zetten.

Het koplopers netwerk is ook uitermate geschikt om op maat voor samenwerkende gemeenten en samenwerkingsverbanden/partners op te zetten.  

Interesse? Aanmelden kan onderaan deze pagina.

Eerst kennismaken?

We merken dat de wil er is en mensen ‘voelen’ dat het nodig is om dingen anders te gaan doen. Nu nog het lef hebben om er voor te gaan! Ondanks dat je niet precies van te voren weet wat het je oplevert. Dit is tegen de stroom in en vereist vertrouwen.

Wij weten zeker dat het je heel veel gaat brengen. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat je eerst meer gevoel wilt krijgen bij wat je te wachten staat. Kom dan een keer kijken bij een van onze andere sessies of neem contact met ons op.

Heb je interesse?

Het eerste Koplopers Netwerk is inmiddels gestart. Het volgende start bij voldoende aanmeldingen. Dus heb je interesse, laat dan hieronder vrijblijvend je naam achter. Heb je eerst nog vragen, neem dan contact op

profile-pic

Heel mooi traject

Ik vond het het Gemeentebewegers Koplopers Netwerk een heel mooi traject. Diagram, schakelen, kunnen plaatsen van wat er gaande is. Daarmee werd ‘t voor mij heel helder. Het geeft veel meer inzicht in wat je er zelf mee kan als persoon en maakt het ook makkelijker om met de turbulentie van alle dag om te gaan. Je gaat hele persoonlijke dingen met elkaar delen. Het blijkt dat de dynamiek overal hetzelfde is. De verbanden die Huibert heeft laten zien, zijn van hele grote toegevoegde waarde!

Marco Witkamp Domeinmanager van HLTsamen

Beluister de ervaring van deelneemster Debby Boers. Zij heeft in 2019 meegedaan aan de pilot van het Koplopers Netwerk.