Koplopers Netwerk

In opmaat naar het volgende Koplopers Netwerk organiseren Evert Jan van Hasselt en Marieke gesprekken met formele en informele leiders van de toekomst.

In het Koplopers Netwerk komen deze nieuwe leiders samen, om over gemeentegrenzen heen, met elkaar aan de slag gaan met de complexe opgaven die ons te doen staan. Waarom? Omdat dit juist nu zo nodig is, omdat deze tijd vraagt om samenwerking over grenzen heen en om nieuwe oplossingen. Herkenbaar? Laat van je horen en mail: marieke@gemeentebewegers.nl. Onze belofte: na dit gesprek heb je een nieuw perspectief op je ‘probleem’ en helderheid welke vervolgstappen mogelijk zijn!