“Samenwerken met de samenleving”

Masterclass, 1 dagdeel, op een nader te bepalen locatie op een centrale plek in Nederland.

Deze masterclass kan ook intern gegeven worden, neem contact op voor meer informatie.

evert jan van hasselt

Gemeenten werken met veel partijen samen. Eén partij blijft daar echter bij achter: de samenleving. Er zit enorme power in de samenleving. Door daarmee te verbinden en samen de uitdagingen waar de gemeente voor staat aan te pakken, ontstaan nieuwe, vaak onverwachte oplossingen.

In deze masterclass neemt Gemeentebeweger Evert Jan van Hasselt je mee in zijn jarenlange ervaring met samenwerking tussen gemeenten en de samenleving, onder andere met het A&O fonds Gemeenten binnen het programma Grip op Loslaten. Met behulp van uiteenlopende werkvormen maak je kennis met werkzame bestanddelen van zo’n samenwerking en ontdek je hoe je deze in jouw eigen praktijk kunt gebruiken.


De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• paradigmashift
• van werken vóór naar werken mét
• wat werkt wel en wat werkt niet
• wat betekent dit voor de organisaties die actief zijn in het gemeentelijk domein
• op gang brengen van community-up werken


Deze masterclass geeft een effectief antwoord op de vraag hoe gemeenten en hun netwerkpartners de afstand tot inwoners kunnen verkleinen. Je krijgt een goed beeld van de dynamiek tussen gemeente en samenleving, die nodig is om tot effectieve samenwerking te komen en de kracht in de samenleving optimaal te benutten. En ook krijg je zicht op welke werkwijzen – die organisaties in het gemeentelijk domein vaak toepassen – die effectieve samenwerking juist belemmeren. Kortom: belangrijke bouwstenen voor de gemeente van de toekomst!

Deze masterclass is interessant voor

• medewerkers van gemeenten (en netwerkpartners) die samenwerken met inwoners
• leidinggevenden
• directies
• colleges van B&W
• gemeenteraden

Foto Masterclass

Over Evert Jan

Evert Jan van Hasselt heeft jarenlange ervaring met samenwerking tussen gemeenten en de samenleving. Zo stond hij aan de basis van Samen Duurzaam Zeist, een gezamenlijk initiatief van Gemeente Zeist en bewoners uit Zeist dat in nauwe samenwerking ambitieuze duurzaamheidsdoelen realiseert. Daarnaast was hij bij het A&O fonds Gemeenten architect van het programma Grip op Loslaten, waarin medewerkers van deelnemende gemeenten leerden hoe ze gelijkwaardige samenwerking op gang konden brengen. Evert Jan is veelgevraagd spreker en adviseur bij gemeenten en netwerkpartners met een vernieuwende visie op participatieprocessen.

Details van deze masterclass

Duur: 9.00 uur - 12.00 uur
Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 25
Investering per persoon: € 495,-
Eerstvolgende datum: 29 juni

Deze masterclass kan ook intern gegeven worden, neem contact op voor meer informatie.

Testimonials

In het kader van het project “Grip op Loslaten” hebben de leden van het College van B&W en de beide Managementteams van de gemeenten Kerkrade en Vaals deelgenomen aan de Masterclass “Samenwerken met de samenleving.”
Evert Jan heeft aan de hand van praktische voorbeelden laten zien hoe relevant het is om te zorgen om MET inwoners, MET ondernemers, MET verenigingen, MET zorg-organisaties en woningbouwcorporaties aan het begin van een project of aan het begin om een thema te verkennen Samen op te trekken. Het lijkt zo vanzelfsprekend maar het is het nog steeds niet. Ook al denk je het allemaal te weten, door deze masterclass heeft Evert Jan gezorgd voor nog meer bewustzijn om in de toekomst aan het begin “anders” op te starten. Hij heeft ook inzicht gegeven dat een dergelijke aanpak kan zorgen voor (een beginnend) herstel van vertrouwen van de samenleving in de gemeentelijke overheid.

Harry Coumans

Gemeentesecretaris Kerkrade

Er ging een wereld open! Bijna elke week ging het in de collegevergadering over overlast door arbeidsmigranten, er moest meer gehandhaafd worden! Los van de juridische (on)mogelijkheden is dit slechts symptoombestrijding. In de masterclass met de collegeleden en enkele ambtenaren gingen letterlijk de ogen open. Dit kunnen we niet alleen als gemeente oplossen maar er zijn vele spelers in het spel. Zoals de (boze) bewoners, de woningverhuurders, de uitzendbureaus en de arbeidsmigranten zelf. Juist door de handhaver zijn verschillende bijeenkomsten belegd, vanuit de methodiek Participatief Actieonderzoek, met deze stakeholders en daar is een heel plan van aanpak uitgekomen. Het bleef niet bij een plan maar juist deze stakeholders pakten hun verantwoordelijkheid om de oplossingen concreet uit te werken en te realiseren. Geen hemelbestormende oplossingen maar zoals een buurtbewoonster opmerkte bij een presentatie aan de raad; “nu gebeurt er tenminste iets!”. Op deze wijze werd niet alleen een inhoudelijk resultaat bereikt maar komen ook talenten naar boven van de betrokken ambtenaren en de bewoners. Het succes smaakt naar meer.

Nicolette van Waart

Gemeentesecretaris Brielle

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze masterclass? Meld je aan voor 29 juni.