Inspired Leadership

Vernieuw jezelf, vernieuw de wereld

Inspired Leadership

‘Ontdek de spirit en sprankel in jezelf’

Inspired leadership gaat over de beweging die nodig is naar nieuwe vormen van samenwerking en organiseren. Effectiever en menselijker, meer in verbinding met de spirit en natuur. En meer gebaseerd op natuurlijke (organisatie) principes. Het gaat over balans terugbrengen, in jezelf en doordoor in je organisatie en je omgeving. Gaat over in de ‘lead’ zijn van je eigen leven, over bewuste keuzes maken die passen en kloppen bij jouzelf en bij de bijdrage die je wilt leveren met je organisatie of project, aan deze wereld.

Inspired Leadership methode als de ontbrekende schakel voor duurzame organisatieontwikkeling

Leiders in organisaties zijn gewend om bij veranderingsprocessen richting en oplossingen te zoeken in structuur, procesvernieuwing en cultuur (communicatie en samenwerking). Daardoor wordt een heel belangrijke schakel vaak over het hoofd gezien: het managen van het onzichtbare, het subtiele niveau. Wat doorgaans 80 % procent van je organisatie is (denk aan de ijsberg, waarvan alleen het topje zichtbaar is en 80% onderwater zit).

Dit subtiele niveau, noem het de onderstroom in een organisatie, is dus van grote invloed op mensen en hun functioneren en de effectiviteit van werken en organiseren en dus op de resultaten. Met deze doorgaans moeilijk te vatten materie, leren wij je werken en te beïnvloeden.

De gebruikelijke Quick fixes veroorzaken alleen nog maar meer problemen. Er is wezenlijk iets anders nodig om de complexiteit waar we in zitten, beter te begrijpen en mee te werken. We lossen het niet op met dezelfde ‘mindset’ waarmee we ze gecreëerd hebben, dat is zeker. Hiervoor moeten we een treetje hoger gaan ‘kijken’ om het te kunnen doorzien.

Quote Albert Einstein

Echte transformatie zit op een dieper niveau. Leer werken met energie en informatie.

Bijdragen aan de benodigde systeemverandering.

Met Inspired Leaders dragen wij bij aan de benodigde systeemverandering van organisaties en samenwerkingsstructuren. Waarbij we ons in praktijk minder richten op de verandering van het systeem, maar meer op ‘systeem leren’. Het draait wat ons betreft om het vergroten van het lerende vermogen van mensen, hun veerkracht en flexibiliteit. Vitaal leiderschap is nodig voor het creëren van vitale organisaties. Wij begeleiden leiders die de ambitie hebben om op een meer organische, natuurlijke manier leiding te willen nemen over hun eigen leven en daarmee over de organisatie. Door de methode leer je breder kijken en een nieuw perspectief ontwikkelen over wat er (nog meer) mogelijk is. Wij zorgen voor de juiste (energetische) omstandigheden om de organisatie te laten floreren.

Voor wie?

Leiders die het juiste voorbeeld willen zijn
practice what you preach

Leiders van organisaties, bedrijven en of projecten die een opgave hebben en of de ambitie hebben om een rol van betekenis te zijn in de huidige transities.
Leiders die meer vanuit flow willen werken en met minder moeite meer resultaat willen behalen, op een ontspannen en bewuste manier. Geen dweilen meer met de kraan open maar vanuit de kern en vanuit intrinsieke motivatie.
Leiders die willen voorleven hoe het ook anders kan en een stevige positie willen innemen in de transities.
Leiders die voelen dat het organisatorisch vastloopt, ervaren dat het systeem niet meer dienend is en daar verandering in wil brengen.

Zo binnen, zo buiten

De transitie gaat wat ons betreft niet over de verandering van het systeem maar meer over de beweging van binnenuit, over de verandering die we wel willen omdat we zien dat het anders kan. Het gaat over creatiekracht en leren vanuit een open mindset. En dit begint bij jouzelf. Een paradigma shift is het doel en bewustwording de oplossing. Zoals Einstein het al zei: ‘we kunnen het probleem niet oplossen met de mindset waarmee we ze gecreëerd hebben’.

Ghandi Quote

Anders kijken, anders doen!

Wat kunnen we betekenen?

Inspired FLOW scan

Voordat je ergens heen gaat bewegen, is het nodig te weten waar je staat en wat je vertrek punt is. Dus wij starten altijd met het afnemen van een flow scan. Deze scan is ook op zichzelf af te nemen los van het verdere begeleidingstraject en geeft al heel veel informatie over hoe het er voor staat met de organisatie.

Op basis van een gesprek, de ambities en gestelde doelen, verdere informatie over jou en je organisatie, team of project doen we de scan. Hierin onderzoeken we tot 62 aspecten van de aanwezige energie. Dit geeft onder meer inzicht hoe het er voor staat met:
• Inspiratie, visie en ideeën
• Zelforganisatie
• Vitaliteit
• Systemische blokkades en stress
• Realisatiepotentieel

We onderzoeken op leiderschapsniveau, organisatieniveau en het niveau van externe relaties en communicatie.
De Scan toont ook wat niet aan de oppervlakte waarneembaar is. Je ziet de (energetisch) sterke en zwakke punten van de organisatie als op een röntgenfoto. Je krijgt overzicht in één oogopslag.


Heb je de teugels in handen?

Wij maken deze Inspired FLOW scan op basis van de organisatie-informatie die jij ons aanlevert. En op basis van de organisatiedoelstellingen/-wensen die je hebt geformuleerd om dit jaar te behalen (hierbij kunnen we je ook ondersteunen tijdens het eerste gesprek).

De Scan geeft inzicht en helderheid in hoeverre en op welke termijn de doelstellingen te realiseren zijn. En in hoeverre jij als leider de teugels in handen hebt. Deze scan is de start het Inspired Leadership Programma maar ook los in te zetten om inzicht te krijgen in hoe het er voor staat met de vitaliteit van de organisatie, afdeling of team. Meer weten? We vertellen je er graag meer over.

Inspired Leadership Programma

In een helder traject krijg je handvatten om je organisatie weer vitaal te maken door de energie terug te brengen en met intentie richting te geven, treden verbeteringen op.
Een jaar lang zijn we met je op pas om de energie van jou en jouw organisatie, team of project te verbeteren. We leren je daarbij alles wat wij weten over energetic leaderschip.

We gaan aan de slag met je ambities en de doelstellingen die je bij de startscan hebt geformuleerd. Elke 6 weken hebben we een begeleidingsgesprek waarin we de voortgang bespreken en aan de hand van grafieken onze bevindingen delen. Zo komen we samen tot slimme vervolgstappen om je doelen te kunnen behalen.

Success mind quote

Mind Moves Matter

De methode verbindt moderne wetenschappelijke kennis met oude wijsheid en maakt deze tot een praktische toepasbare methode. De basisgedachte is Mind Moves Matter.
Onze aanpak is gebaseerd op ECOintention, een beproefde methode dia al 25 jaar succesvol wordt toegepast. Het is gebaseerd op kwantum fysica, theorie Einstein, en oude wijsheden. Het principe ‘mind over matter’, is leidend. Het gaat over het oplossen van dieper liggende oorzaken (in de onderstroom) en het in balans brengen van het geheel (de organisatie). Onze aanpak is de ‘missing link’ bij hedendaagse verander trajecten. De structuur en processen worden meestal prima georganiseerd maar de moeilijk te vatten onderstroom wordt vaak vergeten. En juist hierover gaat onze begeleiding.

De energie in organisaties beïnvloedt direct het dagelijks reilen en zeilen. Van werkplezier tot resultaat. Om organisaties beter te laten functioneren wordt aan allerlei knoppen gedraaid. Daarbij wordt de energiehuishouding meestal niet meegenomen. Dit terwijl gezonde, vitale energie binnen een organisatie een belangrijke randvoorwaarde is. Net zoals een mens goed in zijn vel moet zitten om te kunnen presteren, moeten organisaties dat ook.

energy quote

Wat levert het op?

Heel veel helderheid en inzicht, maar ook bewustwording van je eigen inbreng en hoe effectiever te worden.

Wij werken met de onderstroom, met deze vaak moeilijk grijpbare energie en zorgen ervoor dat de je de wind mee krijgt. Je gaat zaken makkelijker voor elkaar krijgen doordat je er bewuster mee om gaat en er bewustere keuzes gemaakt worden. Het wordt helderder wat je te doen staat en hoe je dat effectief kunt doen. Je opereert meer vanuit rust en overzicht en krijgt hierdoor meer gevoel voor wat er nodig is. Hierdoor is er meer gevoel van grip op zaken en gaan dingen makkelijker. Je ‘ziet’ meer mogelijkheden en staat stevig. Dit werkt aanstekelijk en verstevigt je leiderschapspositie en slagkracht.

Met verbeterde energie komt de organisatie of onderneming beter tot zijn recht. Voor medewerkers, klanten, opdrachtgevers en je omgeving krijg je meer aantrekkingskracht. Intern verbeteren de communicatie en werksfeer. De kwaliteit van producten of diensten stijgt. Processen lopen soepeler.

Ervaringen

Zie hieronder enkele reacties van opdrachtgevers die we begeleid hebben.

Concernmanager Gemeente
‘Sinds ik met Inspired Leadership begeleiding bezig ben, opereer ik meer vanuit rust. Ik laat me niet meer zo mee slepen door allerlei onnodige dingen’. ‘Het geeft overzicht en maakt je bewust wat je aan het doen bent. Daardoor herken je patronen makkelijker en door er bij stil te staan wordt het ‘plaatje’ steeds zichtbaarder. Hierdoor makkelijker om deze patronen te doorbreken’. ‘Door dit traject is het beeld gekanteld van: ‘doen we ‘t weer fout’ naar ‘we hebben grip en overzicht’.

Directeur en oprichter van Integraal Medisch Centrum
‘Wat het mij heeft opgeleverd is vooral veel steun, maar ook een spiegel. Zo van zie, ik heb het goed aangevoeld, mijn onderbuik gevoel klopt dus’. Dit is zo mooi door de grafieken die jullie gebruiken ook bevestigd. Dat maakt het heel helder en duidelijk. En geeft bevestiging. Dat voelt goed. Het heeft ook zeker een bewustwording op gang gebracht. Op veel vlakken maar bijvoorbeeld ook dat het echt werkt om je doelen op papier te zetten. Dit heeft me veel meer focus gegeven.’

Directeur Phalaenopsisbedrijf Westland
‘Van de vele doelen die we hadden opgesteld zijn de meesten binnen het jaar bereikt; de planten doen het beter, er zijn diverse klanten teruggekomen, er is meer rust onder het personeel en ook het vinden van personeel gaat ons gemakkelijker af. De organisatie werkt meer organisch.’
Wat ze gedaan hebben, is niet tastbaar, maar de interventies van haar met mij leverde meer bewustzijn op en zorgden dat ik als directeur weer volgende stappen kon zetten. Ik heb een enorm vertrouwen in het energetisch proces en vond het een mooie ervaring om dit op deze manier mee te maken. Wat mij betreft neem ik geen afscheid, ik verwacht dat Inspired Leadership begeleiding nog meer kan betekenen voor ons in het werken met energie.’

Inspired Leadershio Program