Uitnodiging belevingssessie: Nieuwe speelruimte met de Omgevingswet

2 oktober van 9.30-12.30 uur

De nieuwe omgevingswet stelt andere eisen aan de overheid en samenleving, en dus ook aan manieren van participatie. Rollen veranderen. Het speelveld verandert. Ruimte verandert. Dat begint met ruimte in onszelf. De ruimte waarin ons doel en passie leidend mogen zijn in wat we doen, en functioneel toegepast kunnen worden in omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Hoe beweeg jij als gemeenteambtenaar mee met de nieuwe wet? Wat betekent die voor jouw rol? Geeft de nieuwe wet je meer of juist minder speelruimte? Ruimte om jouw passie voor jouw werk in te zetten, in je organisatie, in participatieprocessen met bewoners(groepen) et cetera. Passie die helpt om draagvlak te bereiken met burgers. 

Samen met Marnix Lamers  expertisecentrum Our Human Nature organiseert Gemeentebewegers een unieke belevingssessie:

Creative Playground – Nieuwe speelruimte met de Omgevingswet

Kom voor antwoorden op bovenstaande vragen naar de Creative Playground in koetshuis Amelisweerd in Bunnik, aan de rand van Utrecht.

Centrale vraag bij deze belevingssessie:

Welke kansen biedt de nieuwe omgevingswet aan jou? Hoe kun je daarbij als (koploper)ambtenaar effectief (blijven) werken, vanuit passie, binnen een complex krachtenveld?

Een Creative Playground is een belevingssessie, en niet zozeer een kennisoverdracht. Een unieke reis van twee uur waarin je ervaart hoe de transitie rond de Omgevingswet voor jouzelf concreet vorm kan krijgen.

De startvraag is: wat speelt er? Een dubbelzinnige vraag: wat staat er op het spel? En ook: hoe kunnen we daarmee spelen? De werkvorm van de Playground is ‘Be-weging’. Er is daarin fysiek beweging, er is weging (van factoren), en er is een weg, een route.

Wat levert de middag jou op?

Resultaat is dat je ervaart:

  • Hoe je je comfortabel kunt gaan voelen in een sterk veranderende rol. Je wilt bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing. Hoe stel je je dan op, in dat nieuwe speelveld? Wat weegt daarin echt voor je, en hoe weeg jij wat er op je afkomt? Hoe weet je of je op de goede weg bent? Hierin ga je duidelijkheid krijgen door te ervaren.
  • Hoe je als ambtenaar participatief aan de slag kunt gaan en over en weer met burgers en andere belanghebbende draagvlak creëert, vanuit creativiteit en speelruimte. Gebaseerd op integraal denken, waaronder functiecombinatie. Waarbij ook geldt: de uitdaging voor de een is de oplossing voor de ander.

Deze belevingssessie is voor:

Koploper-ambtenaren/professionals die zich specifiek bezig houden met bv. ruimtelijke inrichting, gebiedsontwikkeling, huisvesting/wonen, invulling VAB-terreinen (Vrijgekomen Agrarische Bebouwing), lokaal voedsel(beleid), groen.
Als je je bezig houdt met functiecombinatie met name in het buitengebied is het helemaal waardevol als je meedoet. Denk dan aan ‘een integrale aanpak’: de combinatie van nieuwe duurzame woonvormen, zorg, educatie rond duurzaamheid en de energietransitie en voedselteelt……, zoals in het concept LiberTerra van Liberta Care en Our Human Nature.

Wat zeggen de deelnemers:

Benieuwd naar wat mensen zeggen en hebben ervaren bij een eerdere Creative Playground:


Programma

  • Welkom
  • Be-weging deel 1: speelruimte voor jouw passie in je werk
  • Be-weging deel 2: integraal denken, integraal kijken zorgt voor sterker draagvlak
  • Reflectie & conclusies

Waar/wanneer

Vrijdag 2 oktober (inloop 9.00 uur, start 9.30 uur. Einde 12.30 uur)

Koetshuis Amelisweerd* in Bunnik (Koningslaan 1,2,3) aan de rand van Utrecht.

*We werken met een kleine groep en de locatie wordt goed ventileerd. Daarnaast zijn er ook activiteiten buiten.

Om de impact te vergroten van deze Creative Playground bieden we deze sessie inclusief een follow up op donderdag 8 oktober om 15.30 uur tot 17.00 uur. Dit doen we digitaal, een week later, om te kunnen borgen dat de inzichten die we hebben opgedaan, ook echt verankerd kunnen worden op de werkvloer. We snappen namelijk dat dit in de dagelijkse praktijk best lastig is. Vandaar deze follow up, want met elkaar komen we verder dan alleen!  

Investering

97 euro inclusief lekkers