Belevingssessie: Nieuwe speelruimte met de Omgevingswet

Terugblik 2 oktober van 9.30-12.30 uur

De nieuwe omgevingswet stelt andere eisen aan de overheid en samenleving, en dus ook aan manieren van participatie. Rollen veranderen. Het speelveld verandert. Ruimte verandert. Dat begint met ruimte in onszelf. De ruimte waarin ons doel en passie leidend mogen zijn in wat we doen, en functioneel toegepast kunnen worden in omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Hoe beweeg jij als gemeenteambtenaar mee met de nieuwe wet? Wat betekent die voor jouw rol? Geeft de nieuwe wet je meer of juist minder speelruimte? Ruimte om jouw passie voor jouw werk in te zetten, in je organisatie, in participatieprocessen met bewoners(groepen) et cetera. Passie die helpt om draagvlak te bereiken met burgers. 

Samen met Marnix Lamers  expertisecentrum Our Human Nature organiseerde Gemeentebewegers een unieke belevingssessie op 2 oktober.