ONS NETWERK

Koplopers Netwerk: koplopers doen het anders als het beter kan…

We zien het helemaal voor ons: een landelijk netwerk van koplopers, van professionals die de urgentie voelen om dingen anders te doen, die over gemeentegrenzen heen elkaar vinden om kennis te delen, actief met elkaar aan de slag gaan met actuele thema’s, op een experimenterende manier.

Dit allemaal gefaciliteerd door een inspirator/facilitator die op een organische manier, elke keer weer kijkend wat nodig is, waarde toevoegt. Het Koplopers netwerk als een soort ontwikkelplatform voor transformatie en innovatie, een plek om gelijkgestemden te ontmoeten, om uit de waan van de dag te stappen en weer met een frisse blik en opgeladen gevoel vandaan te gaan.

Waarom?

Omdat wij geloven dat een verandering alleen succesvol kan zijn als deze van binnenuit komt, vanuit de mensen zelf. We geloven in een organisatie als een levend systeem, bestaande uit mensen die zelf organiserend vermogen hebben. Er is inmiddels voldoende aangetoond dat de klassieke top down benadering niet meer werkt. Wij geloven dat deze tijd meer vraagt om bewust en kundig inspelen op dat wat nodig is, op een organische manier. Van hiërarchie naar netwerk organiseren. Waarbij het gaat om: gelijkwaardigheid, eigenaarschap, verbondenheid, vertrouwen, leren, ontwikkelen en groeien.

Purpose

Dit netwerk is wat ons betreft een middel om een hoger doel te bereiken. Op de korte termijn dragen we bij aan het bieden van een antwoord op de ontwikkelingen die nu gaande zijn. Denk aan participatie, decentralisaties, digitalisering. Om deze in goede banen te leiden moet je wendbaar worden.  In het verlengde daarvan is het doel op langere termijn om de veranderende rol van de overheid beter te faciliteren. Er komt meer en meer terecht op het bordje van regionale overheden. Om hier goed mee om te gaan moet je aangepast blijven. We willen met het netwerk bijdragen aan een adaptieve overheid waar mensen werken die aangehaakt zijn en met een flexibele open mind de toekomst tegemoet kunnen treden. Zodat we met elkaar zorgen voor een leefbare duurzame samenleving.

Anders 

Dit leer netwerk is opgezet voor mensen die met meer gemak en plezier willen omgaan met de almaar veranderende, groter en complexer wordende realiteit van de gemeentelijke organisatie. En die naar alternatieven zoeken voor de klassieke manieren van leiden, (samen)werken en veranderen.

Hoe doe je dat terwijl je toch effectief blijft binnen de bestaande opvattingen over werk, mens en maatschappij? Hoe vervul je daarin de rol van koploper? Inmiddels is duidelijk wat niet werkt, dus blijft er maar één optie over: het écht anders aanpakken. Anders durven zijn én doen en je met plezier begeven op ongebaande en veranderende paden. Wat ons betreft raakt dat de definitie van ‘koploper’.

Andere benadering

Er zijn tegenwoordig allerlei factoren die druk op een (verander)opgave uitoefenen. Zoals tijd, geld, belangen, onzekerheid of complexiteit. Dat leidt er nogal eens toe dat de symptomen van een situatie worden aangepakt in plaats van de oorzaken. Zodat een situatie voortduurt, verergert of zich blijft herhalen. Duurzame veranderingen en ontwikkelingen zijn gebaseerd op het gehele systeem en houden rekening met de relevante realiteiten en de contexten. Alles beweegt immers in samenhang en onder invloed van elkaar. We gaan ontdekken hoe dat werkt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Andere werkwijze

Er zijn talloze modellen en methoden die de beste weg naar verandering of ontwikkeling claimen. Het ene moment is dat model trending, vervolgens weer die methode. Wetenschap wordt langzaam een geloof. We laten zien wat de waarde en (uit)werking daarvan is en hoe het anders kan. Anders in de zin, dat we ontdekken hoe je een opgave, probleem of uitdaging in een team of organisatie generiek kunt aanpakken. Waardoor de betrokkenen verenigd worden in een gedragen werkwijze die als licht, vriendelijk en laagdrempelig wordt ervaren.

Andere perspectieven

Soms is er voor een situatie geen oplossing nodig, simpelweg omdat er eigenlijk geen probleem is. Oplossingen creëren dan juist problemen, terwijl een ander perspectief de situatie al zou helpen. We gaan leren hoe je problematiseren kunt voorkomen en tot de kern van een situatie kunt doordringen. Zo wordt het toenemende silo- en risico denken beteugeld en wordt samenwerking weer een actief onderdeel van de cultuur.

Anders leren, Andere deelnemers

We leren van en met elkaar. Waar mogelijk werken we samen in het toepassen van de inzichten en resultaten, over gemeentegrenzen heen. Dit is de kracht van het netwerk. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Alles is er al, je moet het alleen gaan doen. Deze tijd gaat over ‘opstaan’ en (persoonlijk) leiderschap tonen.

Koplopers bewegen regelmatig tegen de gebruikelijke stroom in. Dat is wat we doen ook in dit netwerk. Want je doet vooral mee om bij te dragen, in de wetenschap dat je daardoor zelf niets tekortkomt. Het belangrijkste is dat je bereid bent jezelf en jouw situatie te onderzoeken. Op basis van kundig en bewust waarnemen telkens positie bepalen en de volgende stap in de juiste richting zetten.

Iets voor jou?

Ben jij gedreven en heb je ambities? En ben je intrinsiek gemotiveerd om (de juiste) dingen voor elkaar te krijgen? Voel je aan dat deze tijd iets anders vraagt dan hoe we het altijd gedaan hebben? Sta je open om te leren en weet je dat de transformatie begint alleen bij jou zelf. En wil je: 

  • meer impact hebben en vooruitgang boeken
  • slimmer werken en meer doen in minder tijd
  • zelf aan ’t roer staan
  • leren duiden wat er gaande is zodat je de juiste vervolg stappen kunt nemen
  • positieve energie opdoen
  • duurzaam werken en zijn
  • over je eigen gemeentegrens heen samenwerken met gelijkgestemden
  • met elkaar de beweging groter maken

Heb je voornamelijk met ‘ja’ geantwoord dan is het Gemeentebewegers Koplopers Netwerk voor jou. Vorig jaar hebben we de basis gelegd waarop we dit jaar verder kunnen bouwen. We organiseren jaarlijks 8 tot 10 bijeenkomsten op een fijne plek centraal in het land, altijd op de vrijdagochtend van 9 tot 13 uur. Jouw investering is Euro 2950. Daarmee word je lid voor een jaar en kun je gratis deelnemen aan andere sessies die we organiseren. Meer informatie en aanmelden kan via de website: www.gemeentebewegers.nl. We willen de beweging verder brengen en groter maken. Het jaar daarop blijf je als gemeentebeweger betrokken.

Aanvullende informatie

De opzet van de leer sessies is zoals hierboven uitgelegd, waarbij alles is gebaseerd op praktische inbreng van de deelnemers. Daaraan voegen we kennis toe en oefenen we vaardigheden die nodig zijn. Elke bijeenkomst wordt op een professionele manier gefaciliteerd zodat we met elkaar er het maximale uithalen. In plaats van een vaststaand programma hebben we een aanpak die erop is gericht de deelnemers in staat te stellen te doen wat nodig en mogelijk is.

Dit betekent dat we van jou een open mindset om te leren verwachten, om naar jezelf te kijken en een pro actieve houding hebt ten aanzien van je eigen bijdrage. Dat betekent dat je de urgentie echt moet voelen dat je iets te doen hebt en bereid bent je kop boven het maaiveld uit te steken, zodat je echt kan gaan doen wat betekenisvol voor jezelf is en je omgeving.

We streven naar maximaal 8 tot 10 deelnemers per netwerk. Genoeg om van en met elkaar te leren en persoonlijke aandacht te kunnen geven.

Deelname aan dit netwerk houdt wellicht ook in dat je deelneemt in de opgaven van andere deelnemers. Zoveel mensen, zoveel talenten, waardoor een netwerk ontstaat dat meer kan dan de som van de individuele deelnemers.

De inspirators, facilitators, de mede-deelnemers en andere gemeentebewegers zijn buiten het netwerk om beschikbaar om je bij te staan in de praktijk. Persoonlijk of in jouw team of organisatie, met advies en/of begeleiding.

We willen een olievlek teweeg brengen in Nederland! Met andere woorden het is onze doelstelling om landelijk meerdere netwerken op te zetten.

Interesse? Alvast vrijblijvend aanmelden voor het netwerk kan onderaan deze pagina.

Eerst kennismaken?

We merken dat de wil er is en mensen ‘voelen’ dat het nodig is om dingen anders te gaan doen. Nu nog het lef hebben om er voor te gaan! Ondanks dat je niet precies van te voren weet wat het je oplevert. Dit is tegen de stroom in en vereist vertrouwen.

Wij weten zeker dat het je heel veel gaat brengen. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat je eerst meer gevoel wilt krijgen bij wat je te wachten staat. Kom dan een keer kijken bij een van onze andere sessies of laat je gegevens achter dan nemen we contact me je op.

 

Heb je interesse?

Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven wanneer het volgende netwerk start? Meld je dan vrijblijvend via onderstaande knop aan. Wij houden je dan op de hoogte en bij voldoende deelnemers starten we.

Alle netwerk bijeenkomsten worden georganiseerd centraal in het land.

 

 

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor onze inspiratiemail met tips,
ervaringsverhalen en aanbiedingen over future proof organiseren

Voornaam

E-mailadresinfo@gemeentebewegers.nl
06 104 493 70 (Marieke van der Meché)