Co-creatie sessie met Bert van Ravenhorst | 30 sept 10.00 uur in Brielle

‘Ambtenaren kunnen het verschil maken’, aldus Jan Rotmans in zijn boek ‘Omarm de chaos’. Hierbij is het wel van belang dat ze aansluiting houden bij de eisen die de moderne samenleving stelt, die snel en wezenlijk aan ‘t veranderen is. ‘Juist in deze tijd van chaos en turbulentie, waarin de samenleving een andere ordening en de economie een nieuw fundament krijgt, wordt van de overheid het lef en leiderschap gevraagd om scherpe keuzes te maken’. Wendbaarheid is nodig, die soms sturend is en dan weer faciliterend of beschermend. Kortom een transitie bij de overheid zelf naar wendbaar, slim, flexibel en integraal werken.

Volgens Jan Rotmans zijn er vier trends: opkomend burgerschap, decentralisatie, digitalisering en ruimtelijke integratie. Deze trends dwingen de overheid zich zelf opnieuw uit te vinden en anders te gaan denken, organiseren en werken. Iemand die zich hier helemaal in kan vinden en deze zoektocht naar anders denken, organiseren en werken al lang geleden is gestart, is de wethouder van gemeente Brielle, Bert van Ravenhorst. Bert is bovendien mede-auteur van het boek Gemeentelijke overheid in beweging en heeft zich verdiept in de huidige dynamieken en waar we ons heen bewegen en hoe gemeenten hier mee om kunnen gaan. Deze zoektocht en zijn bevindingen wil hij graag delen, zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Zijn doel en ambitie is om als gemeente in staat te zijn om keuzes te durven maken die bij de gemeente passen en die tevens de gemeente in het centrum van de samenleving brengt. Vanuit de gedachte: je hebt een voorsprong als je door hebt waar de samenleving heen gaat, deelt Bert graag zijn persoonlijke zoektocht en bevindingen uit de praktijk.

Dus zijn jouw ambities:

  • Openheid creëren voor bewustwording en beweging?
  • Een stevige positie opbouwen voor jouw gemeente midden in de snel veranderende samenleving?
  • Focus hebben en bewuste keuzes maken die passen bij de huidige ontwikkelingen?
  • Leren vergezichten te zien?
  • Rust te behouden te midden van de chaos?

Voor wie?

Als je je herkent in bovenstaande ambities en op een strategische positie zit binnen de Overheid, nodigen we je van harte uit. Want als de ‘top’ mee is, dan is de beweging voor de koplopers in de organisatie makkelijker te maken en komen we met z’n allen verder! En dat is nodig, want er is heel veel te doen. We kijken er naar uit je te ontmoeten!

Wanneer? Vrijdag 30 september van 10.00u tot 12.30u

Waar? Markt 1, 3231 AH, Brielle

Investering: 147 euro (excl. btw)

Aanmelden