VISIE

Vooruitgang door vernieuwing

De wereld is een sneltrein en veel gemeenten nog een boemeltje. Er is beweging nodig zodat gemeenten hun waarde kunnen blijven toevoegen aan de samenleving. Gemeentebewegers helpen ambitieuze gemeenten die willen meebewegen met de huidige tijdgeest, om deze beweging in gang te zetten.

Niet harder werken maar slimmer werken
Wij geloven dat als je altijd blijft doen wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd kreeg. En dat is nou net niet wat de toekomst nodig heeft. Maar wat dan wel? Wij nemen je mee op pad. Door het eerst te zien, te beleven kun je gaan bewegen. Juist door regelmatig uit de waan van de dag te stappen ga je de dingen helderder zien. Daarnaast geloven wij in het bewust sturen van de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek om de beweging naar een toekomstbestendige organisatie te ondersteunen.

Betekenisgeving brengt beweging
Wij zetten de massa in beweging door het organiseren van impactvolle belevingen. We helpen door bewustwording te creëren, laten zien dat het anders kan. Hierdoor brengen we van binnenuit, een beweging op gang. Medewerkers zien dat het leuk is en makkelijker kan, de energie gaat stromen en deze positieve energie verspreidt zich als een olievlek door de organisatie.

Doen wat er toe doet
Het resultaat is een organisatie met medewerkers die doen wat ze moeten doen, waar ze goed in zijn en plezier aan beleven waardoor hun handelen optimaal bijdraagt aan het resultaat van de organisatie waardoor er maximale waarde toegevoegd wordt aan de samenleving. We gaan van beheersen en controle naar zelforganisatie, gelijkwaardige relaties, eigenaarschap en vertrouwen.

Welkom in het netwerk van bevlogen interimmers, experts en koplopers

Wij helpen ambitieuze gemeenten/organisaties die willen meebewegen met de huidige tijdgeest, aan bevlogen talentvolle experts die (door hun manier van werken) in staat zijn beweging te creëren zodat flexibiliteit en ruimte ontstaat voor nieuwe manieren van werken en organiseren waardoor mensen makkelijker meebewegen naar een effectieve duurzame (netwerk) organisatie die aansluit bij de samenleving van morgen.

Dit kan gaan om de inzet van een inhoudelijk professional, een interim manager of een expert (organisatie ontwikkelings adviseur). De gemene deler naast inhoudelijke kennis en ervaring binnen gemeenten is dat ze allemaal een future proof mindset hebben.

Voor gemeenten in transitie is tijdelijk externe inzet een krachtig middel. Gemeentebewegers is een netwerk van (ondernemende) professionals die weten hoe het anders kan. Wij staan voor (sociale) innovatie, mens gerichtheid, verbindend vermogen en daadkracht. Samen met onze opdrachtgevers zorgen we voor een slagvaardige toekomstbestendige gemeente.

Sluit je aan! →

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor onze inspiratiemail met tips,
ervaringsverhalen en aanbiedingen over future proof organiseren

Voornaam

E-mailadresinfo@gemeentebewegers.nl
06 104 493 70 (Marieke van der Meché)