Webinar “Het geheim van effectieve burgerparticipatie”. | 22 feb. 9.30 uur

Gemeenten en hun netwerkpartners zetten sterk in op burgerparticipatie. Het is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. En toch blijkt succesvolle burgerparticipatie in de praktijk bijzonder lastig. Sterker, het vertrouwen van burgers in overheden lijkt tot een dieptepunt gedaald.

Evert Jan van Hasselt neemt je mee in de factoren die daarbij een rol spelen. Hij geeft wat de obstakels zijn voor burgerparticipatie en schetst hoe je burgerparticipatie wel succesvol op gang kunt brengen.

evert jan van hasselt

Over Evert Jan

Evert Jan van Hasselt heeft jarenlange ervaring met samenwerking tussen gemeenten en de samenleving. Zo stond hij aan de basis van Samen Duurzaam Zeist, een gezamenlijk initiatief van Gemeente Zeist en bewoners uit Zeist dat in nauwe samenwerking ambitieuze duurzaamheidsdoelen realiseert. Daarnaast was hij bij het A&O fonds Gemeenten architect van het programma Grip op Loslaten, waarin medewerkers van deelnemende gemeenten leerden hoe ze gelijkwaardige samenwerking op gang konden brengen. Evert Jan is veelgevraagd spreker en adviseur bij gemeenten en netwerkpartners met een vernieuwende visie op participatieprocessen.

Interesse?

Meld je aan voor één van deze momenten: